A hazipiac.hu SZABÁLYZATA

 

A szabályzatban foglaltak tartalmazzák azokat a feltételeket, és kikötéseket, amelyeket a hazipiac.hu weboldal használatakor Önnek, a felhasználónak alkalmaznia kell.

 

 

Regisztrálás: 

A hazipiac.hu közvetítői szerepe: 

Eladó, keresett termékek oldalon való elhelyezésének szabályzata:

Korlátozások:

Személyiségi jogok védelme:

 

 

 

 Regisztrálás:

 

Regisztrálni csak a szabályzat elfogadásával lehet, amit az „elfogadom a hazipiac.hu szabályzatát” mondat bejelölésével tehetünk meg. A regisztráció elküldésével kijelenti, hogy a Szabályzatban foglaltakat tudomásul veszi és betartja. Kijelenti, hogy az Ön által feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a hazipiac.hu internetes oldalt semmiféle felelősség nem terheli.

Hozzájárul, hogy a hazipiac.hu az Ön előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse a regisztrációját, törölje termékét, amennyiben jelen szabályzatot megszegi.

 A regisztrálás megtörténte után Ön, a felhasználó köteles a szabályzatban foglaltakat betartani.  A szabályzat nem ismerése, figyelmetlen, illetve el nem olvasása nem jelenti a szabályzat alóli mentességet, nem mentesít annak betartása alól. A hazipiac.hu semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználók által feltöltött adatokat, információkat, termékeket illetően.

Regisztrálni egy időben több felhasználónévvel is lehet.


Vissza az oldal tetejére!

 

 

A hazipiac.hu közvetítői szerepe:
 

 A hazipiac.hu a termékeket kínálók és a termékeket megvásárlók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be.

Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a hazipiac.hu weboldaltól függetlenül zajlik le. Ebben a hazipiac.hu nem vesz részt. E miatt a meghirdetett termékek minősége, biztonsága és legalitása felett nincs ellenőrzési lehetőségünk és ezekért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Nem vállalunk továbbá felelősséget az oldalunkon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, a kínálók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket. Nem tudjuk biztosítani, hogy a vásárlók és a kínálók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

Mivel nem avatkozunk bele a vevők és az eladók között történő tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor Ön mentesíti az hazipiac.hu-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
Vissza az oldal tetejére!

 

 

 

Eladó, keresett termékek oldalon való elhelyezésének szabályzata:

 

 Az érdeklődők megkereshetik Önt kérdéseikkel e-mail-en keresztül, és ha az eladó, a keresett terméket feladó megadta a telefonszámát, akkor telefon segítségével, illetve az alku nyomógomb lenyomása következtében felugró ablakban is üzenhet, küldhet levelet az érdeklődő az eladónak, a keresett terméket feladónak. Érdemes ezekre a levelekre válaszolni, így növelve az esélyét, hogy a többlet információ miatt Ön gyorsabban eladhassa a termékét, termékeit, illetve Ön gyorsabban megtalálja a keresett termékét.

Üzeneteit a hazipiac.hu weboldal Személyes menü Üzeneteim almenü részében olvashatja el. (Terméke lejárata előtt egy nappal értesítjük e-mailon keresztül)

Eladó vagy keresett terméket csak a meghirdetetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet felrakni.

Egy felhasználó összesen tíz terméket rakhat fel.

 

Tilos elektronikus kereskedelemre alkalmas saját weboldalt tartalmazó termékleírásokat vagy képeket elhelyezni. Kivétel ez alól, ha ezt hazipiac.hu engedélyezte a felhasználónak írásos formában.

Tilos a következő dolgokat árulni, illetve az ehhez a dolgokhoz kapcsolódó információkat, adatokat, képeket felrakni, elhelyezni a hazipiac.hu weboldalon:

- Alkohol, - hitelkártyák, - hamisított márkás ruhák, órak, stb. - gyógyszer, - kábítószer, - lőfegyverek, - tűzveszélyes anyagok, - robbanószerek, pirotechnikai eszközök, - emberi szervek, - üdülési utalvány, - zárfeltörő műszerek, - lopott áruk, pornográf anyagok.

Valamint bármely olyan, gyűlöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgy, amelyet a hazipiac.hu saját döntése szerint annak tekint. Továbbá bármilyen tárgy, szolgáltatás amelynek eladása törvénybe ütközik. 

Tilos a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet végezni, szerzői jogokat sértő tartalmú adatot, információt, anyagot, terméket (cd, dvd, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók, stb.) elhelyezni a hazipiac.hu oldalon. A másolt, hamisított termékek kereskedelmét a törvény bünteti és a hazipiac.hu oldalán is tilos.


Vissza az oldal tetejére!
 

 

 

Korlátozások:

 

A hazipiac.hu fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, és bármelyik eladó vagy keresett termék törlésére, vagy további információ törlésére, amely ellenkezik az oldal megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a hazipiac.hu szabályzatával ellentétesek, törvénybe ütközőek, sértőek vagy az erkölcsi normáknak nem megfelelőek.

Kizárható még az a felhasználó, illetve törölhető az a termék aki, ami:

- linket biztosít más oldalakhoz, képekhez;

- semmilyen kapcsolatban nem áll a hazipiac.hu-val;

- obszcén és közönséges, mocskolódó nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

- felhasználók lejáratására irányul;

- aki a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet végez, szerzői jogokat sértő tartalmú adatot, információt, anyagot, terméket helyez el a hazipiac.hu oldalon.

- a hazipiac.hu-val kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

 

A termékek lejáratukat követően azonnal törlésre kerülnek.

Vissza az oldal tetejére!

 

 

Személyiségi jogok védelme:

 

A hazipiac.hu nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. Csak azokat az információk kerülnek felhasználásra, amelyek az azonosításhoz szükségesek, hogy informáljuk Önt az oldallal kapcsolatos eseményekről, marketing- és reklámtevékenységünk folyamatos fejlesztéséről. Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásaink. Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott email címére, amelyről azonban leiratkozhat a Kapcsolat menü segítségével. A regisztráció után Ön módosíthatja, megváltoztathatja a megadott információkat.

A hazipiac.hu együttműködik a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek kérésére kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a hazipiac.hu felhasználóiról.


Vissza az oldal tetejére!